GESCOMEGARA

COMPROMESOS AMB LA SEVA COMUNITAT                                                                                    937 888 184

Som una empresa dedicada a la gestió de comunitats, que li ofereix:

· Assessorament en el compliment de la normativa legal
· Aconsellar en les decisions, cuidant el bon funcionament de la Comunitat i donar compliment els acords de les juntes
· Reduirem les despeses de la seva comunitat.
· Atenem emergències 24h 365 dies de l’any via telefònica.
· Realitzem una gestió eficaç i transparent per la seva comunitat.
· Cuidar el bon funcionament de la comunitat.
· Buscar la solució tant per els petits problemes com els grans d’una manera ràpida i eficaç.
· Proporcionem a la comunitat un compte bancari independent al seu nom.
· Tenim servei jurídic atesos per advocada Marina Balsells col·legiada 39.012

I a més a més ... constitució i legalització de la comunitat, convocatòria de reunions, reunions ordinàries i confecció d'actes, estat de comptes, processos informàtics.

Amb nosaltres, ser president de la seva comunitat és fàcil, a més si contracta els nostres serveis, ens encarreguem de gestionar el canvi d’administrador.

ELS NOSTRES SERVEIS SÓN PERSONALITZATS I ADEQÜATS A LES NECESSITATS DE CASDASCUNA DE LES COMUNITATS